از برخي روايات شيعه و سني استفاده مي شود كه سينه زدن در سوگ امام حسين(عليه السلام)

گرچه موجب قرمز شدن سينه شود، اشكالي نداشته، بلكه امري راجح است.

 

الف-روايات شيعه

  با مراجعه و تامل در روايات اهل بيت(عليهم السلام) استفاده مي شود كه ايشان انواع عزاداري مشروع

 از قبيل سينه زني را اجازه داده اند. اينك به برخي از اين روايات اشاره مي كنيم:

 

1.شيخ طوسي از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه فرمود:((لا شيئ في اللطم علي الخدود

سوي الاستغفار و التوبه، و قد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات علي الحسين بن

علي (عليه السلام)  وعلي مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب)){1}؛((چيزي در زدن بر صورت

به جز استغفار و توبه نيست، زيرا زنان فاطمي در سوگ حسين بن علي(عليه السلام) گريبان چاك داده

 و به صورت زدند و بر مثل حسين بايد به صورت زده و گريبان چاك داد.))

 

2.در زيارت ناحيه مقدسه آمده است:((فلما راين النسائ جوادك مخزيا. . .علي الخدود لاطمات و

 بالعويل ناحيات)){2}؛

((زنان چون اسب زخم خورده تو را ديدند. . . از پشت پرده ها بيرون آمدند در حالي كه موهاي خود را

پريشان كرده و به صورت مي زدند و با صداي بلند نوحه مي كردند.))

 

3.و نيز در آن زيارت مي خوانيم كه امام زمان(عليه السلام) خطاب به امام حسين(عليه السلام) عرض

مي كند:((ولا ندبنك صباحاً ومساءاً  و لا بكين عليك بدل الدموع دما)){3}؛((من صبح و عصر بر تو

ندبه مي كنم و به جاي اشك ها برتو خون ميگريم.))

 

4.از امام رضا(عليه السلام) روايت شده كه فرمود:((ان يوم الحسين اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و

اذل عزيزنا بارض كرب وبلا ، و اورثنا الكرب والبلا ء الي يوم الانقضاء. . .)){4}؛((همانا روز حسين

(عليه السلام)  پلك هاي ما را زخم كرده و اشكان ما را ريزان نموده و عزيز مارا در سرزمين كرب وبلا ذليل

كرده است و غصه و بلا را تاروز قيامت براي ما به ارث گذارده است.))   

 

5.شيخ مفيد نقل مي كند: چون زينب(سلام الله عليها) اشعار برادرش حسين(عليه السلام) را شنيد كه

 مي گويد:((يا دهر اف لك من خليل. . . )) سيلي به صورت زد و دست برد و گريبان چاك داد و بيهوش

شد.{5}

 

6.سيد بن طاووس نقل كرده:((چون اسيران در بازگشتشان  به مدينه به كربلا رسيدند، جابر بن عبدالله

 انصاري را همراه جماعتي از بني هاشم و مرداني از آل رسول مشاهده كردند كه براي زيارت قبر حسين

(عليه السلام) آمده اند. همگي در يك وقت به هم رسيدند و شروع به گريه و حزن كرده و بر خود مي زدند

 و چنان عزاداري به پا كردند كه جگر ها را مي سوزاند. زنان آن سرزمين با آنان همنوا شده و چند روز

 عزاداري به پا كردند.{6}   

 

7.ابن قولويه نقل كرده كه حورالعين در اعلي عليين بر حسين(عليه السلام) به سينه و صورت زدند.{7}

 

8.كليني به سند خود از جابر نقل مي كند كه به امام باقر(عليه السلام) عرض كرد:جزع چيست؟حضرت

 فرمود:((اشد الجزع الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و الصدر. . .)){8}؛((شديدترين جزع، فرياد

 و واويلا و صيحه زدن به صورت و سينه است. . .)).  


منابع:

1.تهذيب الاحكام، ج8، ص 325.

2.كامل الزيارات، ص260 و261.

3.همان

4.بحار الانوار، ج44، ص284.

5. الارشاد، شيخ مفيد، ص232.

6.لهوف، ص 112 و113؛ بحار الانوار، ج45، ص146.

7.كامل الزيارات، ص 80؛بحارالانوار،ج45،ص201.

8.وسائل الشيعه، ج2، ص915.


 

نوشته شده توسط بچه هيئتي