ب_روايات اهل سنت

اهل سنت نيز رواياتي را نقل كرده اند كه دلالت بر رجحان سينه زني در سوگ اولياي الهي خصوصاَ سالار

 شهيدان  امام حسين(عليه السلام) دارد. اينك به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

 

1.ابن كثير نقل كرده كه چون اسيران را بر امام حسين (عليه السلام)و اصحابش مرور دادند زنان شيون

 كشيده، به صورت خود زدند، و زينب (عليها السلام) صدا بلند كرد: ((يا محمداه ...)){1}

اين درحالي است كه هرگز امام سجاد (عليه السلام) كه همراهشان بود به عمل آنان اعتراض نكرد.

 

2.زماني كه امام حسين(عليه السلام) در كربلا چنين رجز خواند:

يا دهر افّ لك من خليل                         كم لك في الاشراق والاصيل

صدا به گوش زينب (عليها السلام) رسيد. در اين هنگام پيراهن خود را چاك داده، بر صورت خود زد و سر

 برهنه از خيمه بيرون آمد و فرياد برآورد: واثكلاه، واحزناه.{2}

 

3.سبط بن جوزي مي گويد:((چون حسين (عليه السلام) كشته شد، ابن عباس مرتب بر او مي گريست

 تا اين كه چشمانش كور شد.)){3}

 

4.جرجي زيدان مي گويد:((شك نيست كه ابن زياد(لعنت الله عليه)با كشتن حسين (عليه السلام) جرم

 بزرگي را مرتكب شد كه فجيع تر از آن در تاريخ عالم واقع نشده است و لذا باكي نيست بر شيعه كه به

 جهت كشته شدن حسين(عليه السلام) اظهار ظلم كرده، بر او در هر سال بگريد، و گريبان  چاك دهد، و

 با اظهار تاسف بر او به سينه هاي خود بزنند زيرا او مظلومانه كشته شد.{4}

 

 

 

 


منابع:

1.البداية والنهاية،ج8،ص210؛مقتل الحسين(عليه السلام)،خوارزمي،ج2،ص39.

2.تاريخ طبري،ج4،ص 319؛كامل ابن اثير،ج4،ص59؛ارزشاد مفيد،ج2،ص94.

3.تذكرة الخواص،ص152.

4.تاريخ النياحة،ج2،ص30،به نقل از جرجي زيدان

 


 

نوشته شده توسط بچه هيئتي